Group Members
Master
Xinming Zhao(赵铭鑫)
873509564@qq.com
Tian Wang(王添)
974718181@qq.com
Lingduan Meng(孟令端)
menglingduan@163.com
Yang yang(杨杨)
2120170826@mail.nankai.edu.cn
Ph.D.
Binglong Li(李丙龙)
Lu Guo(郭璐)
1120190331@mail.nankai.edu.cn
Shaoxiong Niu(牛绍雄)
nsx1989@163.com
Muhammad Bilal Altaf
altafbilal@yahoo.com
Xiaohuan Jiang(姜晓环)
hxjiangxiaohuan@163.com
Jingrui Xin(辛景瑞)
240335664@qq.com
Yangdong Hou(侯仰东)
Feng Wang(王丰)
Zhijie Deng(邓志杰)
13752635290@163.com
Research Assistant
Hengtao Wang(王恒涛)
634701258@qq.com
Yan Li(李岩)
liyan89@mail.nankai.edu.cn
Liyan Wang(王丽燕)
skdwlyan@163.com
Qingyun Huang(黄庆云)
huang_qingyun@126.com
Miao Chen(陈淼)
chemnku@yahoo.com
Jingjing Liu(刘晶晶)
13161910533@163.com
Pengfei Yang(杨鹏飞)
806690524@qq.com
Ningning Liu(刘宁宁)
815610518@qq.com
Haodong Yang(杨号东)
yhd@mail.nankai.edu.cn
Yanni Chi(池艳妮)
15905608561@163.com
Visiting Student
Fei Chen(陈飞)
18291009301@163.com
Weijie Zou(邹伟杰)
weijzou@163.com
Undergraduate Student
Guangye Huang(黄广业)
gyhuang@mail.nankai.edu.cn
Administrative Assistant
Wei Zhang(张卫)
zhangwtj@nankai.edu.cn